Skip to main content
КоличкаClose Cart

Политика за Поверителност

I. Администратор на данните.

Администратор на данни на този сайт, наричан по-долу за кратко ,,Ние“ или ,,Нас“, е Орто Теа ООД, ЕИК: 204817069, който е отговорен за сигурността и опазването на личните данни, събирани от или за ,,Вас“.

С текущата политика за поверителност на личните данни бихме искали да Ви предоставим подробна информация за начина, по който събираме и обработваме личните Ви данни на сайта www.ortobulgaria.com

Настоящата политика за поверителност на личните данни е свързана с Общите условия на www.ortobulgaria.com, но не е част от тях. Тя има за цел да обясни на ползвателите на сайта какви лични данни събираме, как ги обработваме и на какво основание.

За връзка с нас:

Имейл: ortobulgaria@gmail.com

Телефон за връзка: 0899 214 199

От основна важност е информацията, която събираме за Вас да бъде точна и актуална към момента на ползване на услугите на ortobulgaria.com. Моля, уведомете ни, ако в някакъв момент има промяна на част от личната Ви информация, за да можем да Ви предложим по-добро и персонализирано обслужване.

Запазваме и правото си периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ. Тъй като прозрачността е един от основните принципи на правната рамка, положена в Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) ние учтиво Ви съветваме да следите за последващи промени.

Моля, обърнете внимание, че с предоставянето на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 14 години. Ако това не е така, моля, незабавно се свържете с нас, за да предприемем мерки за заличаването им.

ІІ. Какви данни събираме за Вас и на какво основание ги обработваме.

Личните данни са всяка информация, предоставена ни от Вас – ползвателите на услугите и продуктите, предлагани от ortobulgaria.com, която може да идентифицира дадено лице. Анонимните данни не се включват в тази категория.

Обработваме следните категории лични данни:

Потребителски данни
Потребителските данни включват данни за това по какъв начин ползвате нашият уебсайт и други наши онлайн услуги, включително и всички данни, които публикувате на нашият уебсайт или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, с цел управлението на нашият уебсайт и гарантиране на добро обслужване и предоставяне на подходящо съдържание. Правим го също така, за да гарантираме сигурността на сайта, поддържане на резервни копия и/или базата данни и за да имаме възможност за управление и администрация на нашия уебсайт и онлайн услуги. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, позволяващи ни правилното администриране на нашият уебсайт и бизнес.

Маркетингови данни
Маркетинговите данни включват данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от ortobulgaria.com и трети страни, и предпочитаният от Вас начин за комуникация. Ние обработваме тези данни, за да можем да Ви включваме в нашите промоции, като например намаления, награди и безплатни подаръци, да Ви предоставяме адекватно съдържание и реклами, и съответно да разберем ефективността на тези реклами. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които в този случай ще ни помогнат да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развиваме, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетингова стратегия.

Комуникационни данни
Комуникационните данни включват всяко съобщение, което ни изпращате, независимо дали е чрез комуникационната форма на нашия сайт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено съобщение. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни искове. Юридическата обосновка за това обработване са нашите легитимни интереси, които в този случай са отговаряне на изпратените до нас съобщения, водене на документация и за водене или защита на правни искове.

Данни на клиента
Данните на клиента включват данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги, като например Вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефонен номер), статистика за Вашите покупки и други. Ние обработваме тези данни, за да доставим закупените от Вас стоки и/или услуги и да водим отчети за такива сделки. Юридическата обосновка за това обработване е изпълнението на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на такъв договор.

Технически данни
Техническите данни включват данни, свързани с употребата на нашия уеб сайт и онлайн услуги, като Вашият IP адрес, данните за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, прегледи на страници и навигационни пътища, подробности за броя посещения на нашия уеб сайт, настройките на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт. Източникът на тези данни е от системата ни за проследяване на анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на нашия уеб сайт и други онлайн услуги, да администрираме и защитим нашия бизнес и уеб сайт, да предоставим подходящо съдържание и реклами, и да разберем ефективността от нашите реклами. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които в този случай ще ни позволят правилно да администрираме нашия уеб сайт и бизнес, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетингова стратегия.

III. Начини на събиране личните Ви данни:

Предоставени ни лично от Вас данни, посредством регистрация на сайта www. ortobulgaria.com (или чрез информация, изпратена чрез имейли)
Възможно е да получаваме информация от трети лица, като: (например Google), базирани извън ЕС; социални мрежи (Facebook, Instagram и др.), базирани извън ЕС; доставчици на разплащателни, технически и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.
Автоматично събиране на определени данни, предоставени ни от Вас, когато използвате услугите на нашият сайт, посредством бисквитки и други подобни технологии. Моля, вижте политиката ни за бисквитките за повече информация тук.

IV. Запазване на личните Ви данни.

Съхранението на Вашите лични данни е огромна отговорност за нас. Ще пазим личните Ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним целите, поради които сме ги събрали – а именно, за да Ви предоставяме възможно най-добрите услуги и продукти. Освен това, информацията се съхранява, с цел удовлетворяването на счетоводни, отчетни и законови изисквания.

При решаване на периода на запазване на Вашите лични данни ние взимаме предвид тяхното количество, естество и чувствителност, потенциалният риск при неоторизиран достъп до тях.

В съответствие с данъчните закони на Република България ние сме длъжни да съхраняваме дадена информация за нашите клиенти (като данни за контакт, самоличност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на до десет години, след като престанете да бъдете наши клиенти.

В определени случаи можем да използваме Вашите данни, превръщайки ги в анонимни такива за провеждането на статистически анализ, като в такива случаи можем да използваме тази информация неограничено и без да Ви известяваме за това.

V. Сигурност на Вашите лични данни.

На сайта ни сме въвели мерки за сигурност на личните данни, за да защитим Вашите лични данни от неволно изгубване, злоупотреба или неоторизиран достъп от трети лица. Предоставяме личните Ви данни единствено на служители и бизнес партньори, които имат нужда от ползването на такива данни, с цел предоставяне на по-добро обслужване. Всеки един от тях е инструктиран да използва Вашите данни по строго указан от нас начин, вземайки предвид правилата за конфиденциалност на данните.

VI. Споделяне на Вашите лични данни.

С цел подобряване на предлаганите от нас услуги и продукти е възможно да споделим личните Ви данни със следните страни:

  • Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка;
  • Куриерски компании
  • Доставчици на продукти или услуги, с които ortobulgaria.com има бизнес отношения

Електронния магазин изисква от всяко трето лице, на чието са предоставени личните Ви данни, да ги третира по начин, съобразен с текущите законови изисквания. Третите страни могат да обработват Вашите данни само и единствено за определени цели и в съответствие с нашите указания.

VII. Маркетингови комуникации.

Юридическата обосновка за обработване на личните Ви данни с цел маркетингови комуникации e: Ваше съгласие или наши легитимни интереси (например – за да разширим нашия бизнес).
Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения може да Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако:

  1. Извършите покупка, регистрирате се на сайта ни или отправите запитване към нас относно наши стоки или услуги; или
  2. Сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения, като и в двата случая не сте изрично отказали да получавате такива съобщения. Съгласно законовите разпоредби, ако сте юридическо лице, може да Ви изпращаме маркетингови имейли и без Вашето съгласие. В този случай също може да се откажете от получаване на маркетингови имейли от нас по всяко време.

Преди да споделим личните Ви данни с трети страни за техни маркетингови цели, ще поискаме изричното Ви съгласие.

Моля обърнете внимание – ако откажете да получавате маркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, предоставени в резултат на други действия, като регистрации, транзакции, гаранционни записи и др.

VIII. Вашите права.

Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.

Вижте повече за тези права на следния адрес: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2
Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас на тел.: 0890110770

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим нашия отговор.

Такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права) не се заплаща . Въпреки това, законът ни позволява да наложим разумна такса, ако молбата Ви очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена, или не е съвместима със заявката Ви при горните обстоятелства.

Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането Ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg). Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема. Благодарим Ви.

IX. Връзки на трети страни.

Този уеб сайт може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

X. Бисквитки.

Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

bg_BGBulgarian